Veilig sportklimaat

Gedragsregels

Binnen de ZVN gaan we op een respectvolle en sportieve wijze met elkaar om. Om dit in goede banen te leiden hebben we gedragsregels opgesteld volgens de normen van de KNZB en de NOC*NSF. Het gaat hierbij over de manier hoe we met elkaar omgaan, maar ook de gedragsnormen in de relatie sporter en trainer/begeleider. Onze begeleiders vallen onder de gedragsregels (en het tuchtrecht) van de NOC*NSF.

Klik hier voor de gedragsregels opgesteld door NOC*NSF.

 Aannamebeleid

Het aanname beleid voor trainers en begeleiders van de ZVN bestaat uit de volgende stappen. De doelstelling hiervan is om te kijken of de persoon in de organisatie past en om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

  1. kennismakingsgesprek met het bestuur en eventueel met de betreffende commissie
  2. checken van referenties; bellen van de club waar de vrijwilliger vandaan komt
  3. het aanvragen van een VOG, wat iedere 3-5 jaar wordt herhaald
  4. de trainer of begeleider wordt lid van de bond KNZB en valt daarmee onder het tuchtrecht van de bond en is daarvan op de hoogte
  5. de trainer of begeleider wordt op de hoogte gebracht van onze gedragsregels (NOC*NSF), zie hierboven en ondertekend deze

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersonen (VCP’ers) zijn binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

De VCP’ers fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport (*) van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.  

De VCP’ers kunnen het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Onze VCP’ers binnen de ZVN hebben een training gevolgd of gaan deze z.s.m. volgen bij ASK/NOC*NSF en assisteren op basis van hoor en wederhoor.

Mocht u contact willen zoeken met een van onze VCP‘ers dan kunt u dat doen via: vcp-man@zvnoordwijkerhout.nl of vcp-vrouw@zvnoordwijkerhout.nl

ZVN staat voor gezellig samen watersport beoefenen, waarbij we graag de positieve sfeer in de vereniging willen delen. Hiervoor kunnen we op gepaste wijze foto’s en afbeeldingen van de activiteiten en zwemmers delen op de website.